Ge

Vill du hjälpa till att stödja vår kyrkas arbete och verksamhet? Genom att donera pengar kan du bidra till att vi fortsätter att sprida vårt budskap och förvandla liv. Vi är tacksamma för alla bidrag, stora som små, och det finns flera sätt att donera. Du kan ge en gåva direkt under en gudstjänst eller via banköverföring eller Swish.

För att kunna göra avdrag på skatten är det viktigt att känna till skattereglerna och få en bekräftelse på din donation. Vi vill tacka dig på förhand för din generositet och för att du väljer att stödja vår kyrkas arbete. Tillsammans kan vi göra en skillnad och sprida ljuset vidare till fler människor.

123 545 7692

Swish

Att ge till församlingen och till Gud är en viktig del av kristen tro och praktik. I Bibeln uppmanas vi att ge vårt bästa till Gud och att använda våra resurser för att hjälpa andra.

I Apostlagärningarna 2:44-45 beskrivs hur de tidiga kristna sålde allt de ägde och delade det mellan sig. Det var ett uttryck för deras gemenskap och kärlek till varandra, men det visar också på deras beredskap att ge allt de hade till Gud och församlingen. I Markus 12:41-44 berättas det om en fattig änka som gav allt hon hade, vilket Jesus prisade henne för.

Att ge till Gud och församlingen handlar inte bara om att bidra med ekonomiskt stöd, utan även om att ge av sin tid och sina talanger. Romarbrevet 12:6-8 uppmanar oss att använda våra gåvor för att tjäna andra och för att bygga upp församlingen. 1 Korinthierbrevet 12:7 säger att vi alla har fått gåvor från Gud för att använda till att tjäna varandra.

Att ge av sitt bästa till Gud och församlingen handlar inte enbart om att följa Bibelns uppmaningar, utan också om att bli välsignad av Gud. 2 Korinthierbrevet 9:6-8 säger att ”Den som sår sparsamt, ska också skörda sparsamt, och den som sår rikligt, ska också skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har beslutat i sitt hjärta att ge, inte med olust eller av tvång. Gud älskar en glad givare. Gud har makt att ge er allt ni behöver i överflöd, så att ni alltid har det ni behöver och kan ge i överflöd till varje gott verk.”

Att ge sitt bästa till Gud och församlingen handlar om att visa sin kärlek till Gud och till andra, att följa Bibelns uppmaningar och att bli välsignad av Gud. Vi uppmanas att ge av våra resurser, vår tid och våra talanger för att tjäna andra och för att bygga upp församlingen. Så var inte rädd för att ge ditt bästa till Gud och församlingen, för Gud är den som ger oss allt vi behöver och mycket mer än så.